Kas ir bērnu pārnēsājamais lakats

Bērna pārnēsājamā lakata, jeb “slinga” vēsture ļoti sena. Par to liecina zīmējumi uz alu sienām, kuri tapuši jau 1500 gadus pirms Kristus dzimšanas.

Pirmie bērnu rati tika izgudroti Eiropā 19 gadsimta beigās, laikā, kad ciešs kontakts starp bērnu un vecākiem tika uzskatīts par nepiedienīgu ( augstākajā sabiedrībā). 

Bērnu zīdīšana, aprūpēšana, vešana pastaigās tika uzticēta daudzajiem kalpotājiem. Un bērnu rati ievērojami atviegloja veidot šo distanci un atsvešināšanos starp māti un bērnu.

Daudzās pasaules valstīs bērnu pārnēsājamais lakats tiek izmantots joprojām. Un ne tikai tādēļ, ka daudzviet apstākļi nav piemēroti ratu stumšanai. Šajās valstīs cilvēki ir saglabājuši ciešo saikni ar dabu un likumsakarīgajām, mūžsenajām norisēm tajā.

Bērna pārnēsāšana lakatā ir viens no veidiem, kā nepārkāpt dabas likumus, kā izprast mazuļa anatomiskās, fizioloģiskās un psiholoģiskās vajadzības un respektēt tās. 

Jau daudzus gadus arī Eiropā bērna pārnēsājamo lakatu ir sākuši novērtēt un ieteikt ārsti, psihologi, fizioterapeiti un citi bērnu speciālisti.

Tie, kuri sākuši izmantot bērnu pārnēsājamo lakatu, ir priecīgi par šo ērto iespēju būt kopā ar bērnu, laicīgi sajust viņa pamatvajadzības un piepildīt tās.

Tie lakata/slinga siešanas veidi, kuri šobrīd tiek izmantoti Eiropā ir radīti salīdzinoši nesen. 1972.gadā šādu nēsāšanu uzsāka Erike Hoffman ( Vācija), attīstīja to un pamatoja, balstoties uz dažādu speciālistu pētījumu rezultātiem. Pētījumi apstiprināja, ka nēsāšana lakatā ir vissaudzīgākais un visveselīgākais pārnēsāšanas veids gan mazulim, gan nēsātājam.

Bērna pārnēsājamais lakats, pareizi apsiets, cieši apņem visu mazuļa ķermenīti pilnībā, un nodrošina viņa ķermeņa īpatnībām nepieciešamo stāvokli. Tādēļ lakatā ne tikai drīkst, bet ir pat vēlams nest mazuli jau no dzimšanas. Iesiets lakatā, bērns nekratās, nemētājās uz vienu un otru pusi. Mazais jūt tikai līganās kustības, siltumu, dzird māmiņas sirdspukstus un jūtas drošībā. Netiek sasprindzināta neviena viņa muskuļu grupa( arī pareizi iesienot vertikālā stāvoklī). Netiek radīta slodze uz mugurkaulu. Mazulis var pilnībā atslābināties – aizmigt, vai drošībā vērot un iepazīt pasauli. Ja lakats tiek pareizi apsiets, mazulis tajā pareizi ievietots, slodze ir vienmērīgi sadalīta uz visu nēsātāja ķermeņa augšdaļu. Nēsātājam ir brīvas rokas ikdienas darbiem.